Förbjudet miljögift

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 2 juni 2008

Interpellation: Förbjudet miljögift

den 14 maj

Interpellation

2007/08:795 Förbjudet miljögift

av Carina Ohlsson (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Det bromerade flamskyddsmedlet dekaBDE hittar vi i dag hos såväl människor som djur, till exempel rovfåglar. Det finns studier som tyder på att ämnet kan störa den mänskliga hjärnans utveckling och att det kan brytas ned till andra, än farligare ämnen.

För snart två år sedan – i augusti 2006 – valde därför den dåvarande socialdemokratiska regeringen att gå före övriga länder inom EU och införa ett nationellt förbud mot dekaBDE. Medlet finns bland annat i nya textilier, i möbelstoppning och kablar, och bidrar till att göra produkterna brandsäkra.

Den socialdemokratiska regeringen ansåg att det fanns tillräckligt med underlag för att konstatera att dekaBDE är skadligt för hälsa och miljö. Man ville tillämpa försiktighetsprincipen och inte invänta de ytterligare studier som EU-kommissionen krävde. EU:s egen vetenskapliga kommitté stödde också indirekt det svenska beslutet genom att motsätta sig nya studier i väntan på riskbegränsande åtgärder. Sveriges förbud började gälla den 1 januari 2007.

För ett par dagar sedan upphävde så den borgerliga regeringen detta nationella förbud – och det på mycket märkliga grunder. Regeringen anser att det svenska förbudet mot ett mycket farligt flamskyddsmedel riskerar att fällas i EG-domstolen. Man citerar EU-kommissionen som har ifrågasatt förbudet och inlett ett överträdelseförfarande. Därmed försvåras möjligheterna, tror den borgerliga regeringen, för en heltäckande reglering av dekaBDE på EU-nivå.

Regeringen ger alltså upp innan frågan ens har prövats i Bryssel och Luxemburg, trots att EG-domstolen så sent som förra sommaren gav Sverige rätt i ett liknande fall. I juli 2006 fick Sverige, enligt domstolens utsago, rätt att behålla sitt förbud sedan 1983 mot växtskyddsmedlet parakvat.

Ett nationellt förbud kan vara en första åtgärd på vägen mot ett heltäckande EU-förbud vad gäller miljögifter och kemikalier. Men den borgerliga regeringen vill inte ta strid. Man lägger i stället ned, skjuter över frågan till Kemikalieinspektionen att aktivt delta i den fortsatta riskbedömningen och väntar på vad EU säger.

Mina frågor till miljöministern blir sålunda:

Avser miljöministern att se till att regeringens miljöarbete präglas av försiktighetsprincipen?

Avser miljöministern att verka för att den svenska regeringen ska vara pådrivande i EU:s kemikaliearbete?

Vilka åtgärder kommer miljöministern att vidta inom EU för att minska riskerna med dekaBDE?