Förändringarna i skatteutjämningssystemet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 12 april 2013

Interpellation: Förändringarna i skatteutjämningssystemet

Interpellation 2012/13:350 av Johansson, Lars (S)

den 22 mars

Interpellation

2012/13:350 Förändringarna i skatteutjämningssystemet

av Lars Johansson (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

Sedan våren 2011 har en parlamentariskt tillsatt utrednings förslag om det kommunala skatteutjämningssystemet legat på regeringens bord. En enig parlamentarisk utredning har föreslagit ett antal viktiga förbättringar så att riksdagens beslut om kommunerna, att de ska ha så lika förutsättningar som möjligt att bedriva verksamhet, ska gälla. Skatteutjämningen handlar om att utjämna opåverkbara kostnader och att utjämna skattekraften mellan landets kommuner.

Dagens Samhälle, som är kommunernas tidning, presenterade förra året stora skevheter mellan landets kommuner när det gäller förskolans kostnader. Om inget nu görs kommer Norrlandskommuner och glesbygdskommuner att fortsätta att skicka pengar till lågskattekommuner i Stockholmsområdet. Det handlar om stora belopp på hundratals miljoner kronor. Skälet är att kommuner som Täby erhåller 74 543 kronor per förskolebarn medan ett barn i Dorotea bara får 47 403 kronor. Detta exempel är extra intressant eftersom det är två jämförbara kommuner med lika stor andel barn i förskolan.

För alla insatta politiker är det uppenbart att en förändring måste till omedelbart annars hotas hela utjämningssystemets legitimitet. I sin förlängning blir det ett hot mot vår kommunala demokrati.

Ett omfattande lobbyarbete drogs i gång från de moderatstyrda kommunerna i Stockholms län för att förhindra att regeringen genomförde den parlamentariska utredningens förslag.

Regeringen hörsammade invändningarna genom att i det förslag som nu är ute på remiss lägga till en miljard kronor i skatteutjämningssystemet så att tio lågskattekommuner och ett landsting (läs Stockholm) får en mindre kostnad. Regeringen motiverar det med att förslaget gynnar tillväxten. Enligt den parlamentariska utredningen finns det inga belägg för att tillväxten hämmas av skatteutjämningens omfördelande effekter.

Dessutom har det visat sig att de välbeställda kommunerna gör överskott i de kommunala boksluten för 2012. Stockholms stad redovisar ett överskott på drygt 3 miljarder kronor och stoltserar med den lägsta skatten i länet med 29,43 kronor.

Mina frågor till statsrådet blir därför:

Har statsrådet och regeringen grundat sitt ställningstagande på uppgifter och påståenden från de moderata kommunalråden i Stockholms län?

Överväger statsrådet att dra tillbaka miljarden inför skrivandet av propositionen i höst?