Föräldrar som inte orkar med sin föräldraroll

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 12 februari

Interpellation

2007/08:391 Föräldrar som inte orkar med sin föräldraroll

av Monica Green (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Nyligen släppte Bris en skrämmande rapport om att barn mår psykiskt dåligt.

För samhällets del gäller det att ta dessa larmrapporter på allvar – se till att förskolan och skolan har personal, att det finns fritidsaktiviteter och nätverk runt barn som far illa. Men det gäller också att stötta föräldrarna i deras föräldraroll för att tidigt upptäcka föräldrar som inte riktigt orkar med den.

Det är angeläget att BVC, MVC och kommunerna samverkar för att kunna stötta och be om annan hjälp om så behövs. Erfarenheterna från dem som samverkar är mycket goda, inte enbart för det som ibland beskrivs som sköra familjer.

Det kan röra sig om missbruk, fattigdom, långtidssjukskrivingar och andra skäl till att familjen är skör. Även helt vanliga väl fungerande föräldrar har stor glädje av en samverkan mellan olika service- och stödfunktioner. Samverkan betyder mycket mindre krångel för den unga familjen och ger korta beslutsvägar i lägen där man bäst behöver det, och det gäller både producent och konsument.

Samarbetet med öppen förskola och frivilligverksamheter ökar tryggheten och ger unga föräldrar bra kontakter med andra. Det ser vi i alla de verksamheter som finns och som ger barn och unga en bra uppväxtmiljö.

Men det finns en oro för hur barns rätt till vård och familjernas möjligheter till stöd i barnens uppväxt ska fungera i framtiden. Familjecentralerna är en särskilt viktig instans för att kunna följa folkhälsa och social utveckling hos barn och deras familjer. Dessa behöver få veta att de ska finnas kvar men de ska också kunna sprida sina goda erfarenheter till andra delar av landet. Hur blir det i den privatiseringsiver som nu drar fram över Sverige?

Det är viktigt att påpeka att de avtal som skrivs med BVC ska innehålla tydliga krav på samverkan med andra vårdenheter, kommuner och aktörer i samhället. Det ger utrymme för en lokal samverkan och då är det möjligt att bilda till exempel familjecentraler.

Med hänvisning till vad som framförts vill jag fråga vad socialministern avser att göra för att stärka utsatta familjers situation.