Folkomröstning om EU-konstitutionen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 16 oktober 2007

Interpellation: Folkomröstning om EU-konstitutionen

den 27 september

Interpellation

2007/08:26 Folkomröstning om EU-konstitutionen

av Ulf Holm (mp)

till statsrådet Cecilia Malmström (fp)

Några dagar efter det att EU:s stats- och regeringschefer åkt hem från EU-toppmötet i Bryssel på midsommardagen den 23 juni skrev EU-ministern i Aftonbladet bland annat följande: Med det nya fördraget i hamn har vi ett EU som är en stark partner i världen. Ja, om nu EU inte var en stark partner tidigare så är det uppenbart att den nya konstitutionen innehåller stora förändringar av EU för att just göra den till en stark partner i världen.

Det rör sig alltså inte bara om kosmetiska förändringar, utan faktiskt om stora ändringar av EU. EU-ministern skriver själv i samma artikel att Sverige försvarat helheten och sagt nej till propåer om strykningar och stora ändringar som lanserats . Vad EU-ministern skriver är alltså att EU-konstitutionen som fanns tidigare, och som Hollands och Frankrikes väljare sagt nej till i folkomröstningar, i princip är oförändrad och därmed innehåller samma stora förändringar i maktfrågan som tidigare. Det är inte alltså inte fråga om ett nytt fördrag utan om samma gamla konstitution.

Vid EU-toppmötet i Laeken 2001, där diskussionerna om EU:s framtid inleddes, beslutades att EU måste komma närmare folket. Det framstår då som ytterst märkligt att resultatet av diskussionerna om hur EU ska se ut i framtiden inte innebär att medborgarna tillfrågas om de tycker att EU-konstitutionen är bra eller ej.

Om nu regeringen, med EU-ministern i spetsen, är så glad och stolt över EU-konstitutionen är det märkligt att den inte vågar ta en diskussion med medborgarna om den i en folkomröstning. I stället insmyger sig känslan av att regeringen inte riktigt är nöjd med beslutet. Kanske är det så.

Sedan EU-toppmötet i juni har EU-ministern inte skrivit fler artiklar och hållit fler tal om EU:s konstitution och framtid än vad som kan räknas på ena handens fingrar. Det är förvisso fler än jag själv gjort, men om inte ens EU-ministern orkar engagera sig mer – hur ska då vanligt folk engagera sig?

Det bästa sättet att få i gång en diskussion om EU och dess framtid är givetvis att arrangera en folkomröstning. Inget annat sätt är bättre för att få i gång en diskussion i skolor, på arbetsplatser, i olika chattforum och vid köksborden.

EU-ministern menar att den svenska EU-politiken ska förankras väl hos medborgarna. Frågan är på vilket sätt detta ska göras. Regeringen har lagt ned EU 2006-kommittén, som var den stora sammanhållande drivkraften i svensk EU-debatt. Något nytt har inte kommit. EU-debatten somnar allt mer in i Sverige samtidigt som EU blir allt mäktigare. Det är en oroande utveckling.

Jag vill mot bakgrund av vad som framförts ovan fråga:

Kommer statsrådet att ta initiativ till att utlysa en svensk folkomröstning om EU:s konstitution, och i så fall när?

Kommer statsrådet att verka för att lika stora ekonomiska resurser avsätts till organisationerna på ja- respektive nej-sidan vid en sådan folkomröstning?