Flytt av vinster till lågskatteländer

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 16 december 2011

Interpellation: Flytt av vinster till lågskatteländer

Interpellation 2011/12:128 av Axelsson, Lennart (S)

den 18 november

Interpellation

2011/12:128 Flytt av vinster till lågskatteländer

av Lennart Axelsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Anders Borg rasar mot skandalomsusade Caremas skatteplanering och utlovar stopplag mot att vinster förs till skatteparadis. Men regeringen har känt till problemet i flera år utan att göra något. Inte nog med att många av privata vårdbolags äldreboenden har visat sig ha dålig kvalitet, genom avancerad skatteplanering hamnar bolagens vinster ofta i skatteparadis som Jersey i Engelska kanalen.

Slutligen fick de många skandalerna den borgerliga regeringen att agera. Finansminister Anders Borg gick hårt ut och lovade att en stopplag skulle införas för att hejda den typ av skatteplanering som bland annat Carema har ägnat sig åt. Förenklat kan man säga att bolag i dag har möjligheten att flytta vinster till lågskatteländer – skatteparadis – genom att dra på sig stora lån. Det sker bland annat tack vare Sveriges regler för ränteavdrag. Men experter säger att skatteplanering av det här slaget inte är någon ny företeelse. En massa saker har tillsammans öppnat upp för det här: ränteavdragen i sig, valutakontrollerna som avskaffades 1990, och sedan har vi haft ett par prejudicerande domar i Sverige som har visat att den här typen av ränteupplägg är tillåtna. Skatteverket drev länge tolkningen att den här typen av ränteupplägg var förbjudna enligt skatteflyktslagen. Men i november 2007 slog Regeringsrätten fast att den här typen av skatteplanering var tillåten. På så sätt öppnades dammluckorna.

Ett av de mer uppmärksammade fallen är försäljningen av statliga Vin & Sprit till franska Pernod 2008. Genom att skatteplanera och utnyttja ränteavdrag kunde Pernod undvika den svenska bolagsskatten. Staten går därmed på ett år miste om 650 miljoner kronor.

Sven-Olof Lodin, som är professor emeritus vid Stockholms universitet och en av Sveriges främsta experter på finansrätt, menar att regeringen har agerat väldigt långsamt. Han säger: Man har sett det här komma. Sverige har haft en bolagsskatt som har stått sig stark ända sedan 90-talet, men nu hotas den av den här typen av ränteupplägg.

Samma år som Vin & Sprit såldes avslöjade TV4:s Kalla fakta att vårdbolaget Attendos vinster hamnade i skatteparadiset Jersey.

Efter avslöjandet frågade jag finansminister Anders Borg om han var beredd att föreslå lagändringar för att stoppa skatteflykten. Finansministern svarade då att regeringen följer noga utvecklingen i dessa avseenden. Om det skulle visa sig att lagstiftningen behöver ändras inom ett visst område kommer frågan att beredas i sedvanlig ordning.

Sedan dess har frågan uppmärksammats många gånger, både i riksdagen och av medierna, nu senast genom rapporter om att enbart Carema årligen undviker skatt på 495 miljoner kronor genom ränteavdrag. Också flera apoteksföretag använder sig av detta upplägg efter att regeringen privatiserade och därmed öppnade upp för den verksamheten i juli 2009.

Det är ingen tvekan om att regeringens brist på agerande och ibland agerande, som i apoteksfallet, har kostat Sveriges skattebetalare ett antal miljarder. Genom att vara medveten om problemet men samtidigt stå med händerna i fickorna och se på hur skattepengar runnit ned i privata bolags fickor har man visat på ett minst sagt ansvarslöst beteende.

Det handlar om skattepengar som annars hade kunnat användas till att göra vården för våra äldre värdigare och gett våra barn och unga en bättre skola.

Nu säger regeringen att man avser att komma tillbaka med lagförslag under 2012, som kan börja gälla tidigast 2013. I väntan på detta riskerar ytterligare hundratals miljoner att försvinna ut ur Sverige.

Mina frågor är:

Varför har finansministern och regeringen inte agerat tidigare när problemet varit känt i så många år?

Vad är finansministerns motiv för att det ska dröja ytterligare minst ett år innan ny lagstiftning börjar gälla?