Fler lärare

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 5 april 2019

Interpellation: Fler lärare

Interpellation 2018/19:157 Fler lärare

av Johanna Rantsi (M)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Sverige har ett kompetensförsörjningsproblem när det gäller lärare. Skolverket skrev den 12 mars 2019 att lärarbehörigheten minskar i landets grundskolor. Lärarbehörigheten är nu nere på 70,5 procent i grundskolan.

Vi behöver fler utbildade lärare. Sverige behöver fler bra lärare. Dessvärre har vi många faktorer som avskräcker från att utbilda sig till just lärare eller att som lärare stanna kvar i yrket.

Skolpersonal vittnar om oordning, brist på trygghet och studiero och brist på stöd för att vidta åtgärder. Hot och våld ökar i skolmiljöer. Antalet anmälningar till Arbetsmiljöverket har dubblerats på fem år. Skolor skickar hem sina elever för att de inte kan garantera tryggheten för elever och lärare, vilket var aktuellt på till exempel Lundenskolan i Göteborg den 21 mars 2019. Lärarnas Riksförbund menar att drygt varannan lärare har övervägt att lämna yrket, och försämrad arbetsmiljö nämns som en bidragande faktor.

De flesta lärare blir förmodligen lärare för att de vill undervisa. Det går att anta att man blir lärare för att man har ett genuint intresse för att lära ut – inte för att arbeta som ordningsvakt, administratör eller polis.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

  1. Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att få fler lärare att stanna kvar i läraryrket?
  2. Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att fler ska utbilda sig till lärare?