Fjärrundervisning på entreprenad

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 10 november 2015

Interpellation: Fjärrundervisning på entreprenad

Interpellation 2015/16:89 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2015/16:89 Fjärrundervisning på entreprenad

av Maria Stockhaus (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Den 19 mars beslutade vi här i riksdagens kammare att tillkännage för regeringen att den bör tillsätta en utredning om möjligheter till fjärrundervisning på entreprenad. Beslutet föranleddes av det faktum att det i dag finns kreativa rektorer runt om i vårt land som med elevernas bästa för ögonen bryter mot lagen. De köper in modersmålsundervisning och studiehandledning från andra kommuner. Detta är olagligt, men rektorerna ser ingen annan utväg. Alternativet är att eleverna inte kan få någon modersmålsundervisning eller studiehandledning på sitt modersmål.

 

Min fråga till utbildningsminister Gustav Fridolin är: När tänker ministern tillsätta den utredning angående fjärrundervisning på entreprenad som riksdagen tillkännagav som sin mening att den bör tillsättas?