Fjärrstyrning av F 17G

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 17 mars 2017

Interpellation: Fjärrstyrning av F 17G

Interpellation 2016/17:334 av Allan Widman (L)

Interpellation 2016/17:334 Fjärrstyrning av F 17G

av Allan Widman (L)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Sedan några år tillbaka driver Luftfartsverket tillsammans med SAAB Defence AB ett utvecklingsprojekt som kallas Remote Traffic Services (RTS). Innebörden är att man inte längre behöver ha flygledare fysiskt på en flygplats, utan dessa kan jobba via kameror från annan ort. Avsikten är att pressa kostnaderna för Luftfartsverkets kunder.

Som ett led i utvecklingen drivs sedan en tid tillbaka Örnsköldsviks flygplats genom fjärrflygledning. Luftfartsverket står i närtid i begrepp att fatta beslut om att ytterligare fem flygplatser – Malmö, Visby, Östersund, Umeå och Kiruna – ska övergå till fjärrdrift. Dessa flygplatser hanterar väsentligt mer omfattande flygtrafik än Örnsköldsvik, och Visby flygplats är därtill också ett militärt flygfält.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta för att den militära flygverksamheten på Visby F 17G ska få den redundans som krävs för totalförsvarets behov?