Fiskestopp på Skånekusten

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 29 maj 2020

Interpellation: Fiskestopp på Skånekusten

Interpellation 2019/20:397 av Magnus Oscarsson (KD)

Interpellation 2019/20:397 Fiskestopp på Skånekusten

av Magnus Oscarsson (KD)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Från maj månad i år och fyra månader därefter beläggs den skånska sydkusten upp till höjd med Öland med ett stopp på sillfiske.

Fiskestoppet kritiseras för att det inte träffar det lekområde som avses. Den bifångst av torsk som sillfiskarna tar upp mäter i promille relativt den totala fångstmängden. Utöver den bristande träffsäkerheten måste också konstateras att ett stort antal arbetstillfällen berörs, dels direkt för de fiskare som i dag är sysselsatta med fisket, dels inom kringliggande beredningsindustri. De tre städer som berörs av fiskestoppet har alla var sitt isverk. Dessa står i tät symbios med fisket och kan inte överleva utan fisket. Inte heller kan fisket klara sig utan isverk. I kombination med de svårigheter som covid-19 innebär för regionens näringsliv innebär fiskestoppet ett svårt slag för bygden.

Landsbygdsministern har arbetat med den här frågan och under förra året på jordbruks- och fiskerådet den 14–15 oktober fört fram Sveriges ståndpunkt om att lekstoppen för att skydda torsken inte oproportionerligt ska drabba det småskaliga kustnära fisket.

I landsbygdsministerns svar till Betty Malmberg (M) 2019/20:552 samt 2019/20:637 tillstod ministern att hon för en löpande analys om ”huruvida något behöver göras för att mildra de negativa effekterna av den antagna förordningen för berörda yrkesfiskare, beredningsföretag och kustsamhällen”.

Landsbygdsministern underströk också att den förordning som ligger till grund för fiskestoppet gäller under ett år och att motsvarande beslut för 2021 kommer att föregås av ny förhandling i rådet. De tre kommunerna Karlskrona, Simrishamn och Sölvesborg har i samarbete med fiskerinäringen i en skrivelse i januari föreslagit ministern en rad åtgärder för att mildra effekterna av stoppet och öka kunskapen i frågeställningen. Man har till exempel föreslagit försöksfiske i regionen för att utröna samt videokameraövervakning och utökade kontroller kring förekomsten av bifångster för att på så vis kunna presentera ett bredare kunskapsunderlag till förhandlingarna inför 2021 där de minimala bifångsterna verifieras.

Nu står vi i ett läge där den berörda regionen på mer än ett sätt upplever svåra utmaningar. Fiskestoppet ställer detta på sin spets.

Jag vill därför ställa följande frågor till statsrådet Jennie Nilsson:.

 

  1. Har ministern tagit något initiativ till en analys för att utvärdera huruvida fiskestoppet oproportionerligt drabbat det berörda kustnära fisket?
  2. Vilka initiativ tänker ministern ta för att mildra effekterna av fiskestoppet för den berörda regionen?
  3. Hur kommer ministern att arbeta, inom ramen för jordbruks- och fiskerådet, för att lekstängningsperioder inte ska drabba regionen på samma sätt under 2021?