Finansiering av klimatåtgärder under Durbanmötet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 9 november

Interpellation

2011/12:103 Finansiering av klimatåtgärder under Durbanmötet

av Jacob Johnson (V)

till miljöminister Lena Ek (C)

En av de allra viktigaste frågorna vid det stundande klimattoppmötet i Durban är finansieringen av åtgärderna för att motverka klimatförändringarna. Debatten har pågått länge.

För drygt ett år sedan, i november 2010, presenterade FN:s högnivåarbetsgrupp för klimatfinansieringsåtgärder en gedigen rapport. Den innehåller en rad förslag som Vänsterpartiet tycker är mycket intressanta. Stater som Norge, Schweiz och Storbritannien har också uttryckt sig i positiva ordalag och tagit till sig av de förslag som finns. Från den svenska, borgerliga regeringens sida har tystnaden dock varit total.

Regeringen hävdar emellertid att man anslår 8 miljarder kronor till klimatåtgärder. Dessa medel är dock inte additionella, utan räknas av från de befintliga åtgärderna. Denna åtgärd står i strid med klimatkonventionen.

Då klimatfinansieringen kommer att bli en av de viktigaste frågorna vill jag få klargöranden från regeringen inför klimattoppmötet i Durban och vill därför fråga miljöministern följande:

Är miljöministern och regeringen beredda att genomföra något eller några av de förslag som presenterats i ovan nämnda rapport?

Vilka åtgärder avser miljöministern att vidta för att åtgärder mot klimatförändringar finansieras genom så kallade additionella medel och i enlighet med klimatkonventionen?