Till innehåll på sidan

Finansdepartementet och utanförskapet

Interpellationsdebatt 15 februari 2013

den 20 december

Interpellation

2012/13:189 Finansdepartementet och utanförskapet

av Peter Persson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Det så kallade utanförskapet lanserades av de borgerliga partierna i valrörelsen 2006 som ett nytt mått på det sociala tillståndet i Sverige. Tidvis under den borgerliga regeringen har det nästan fått ersätta uppgifterna om arbetslöshet och sysselsättning.

Arbetet är grunden till allt värde och en viktig utgångspunkt för mänsklig gemenskap. Därför har jag alltid ansett att siffrorna på arbetslösheten och sysselsättningsnivån är de avgörande kriterierna för det sociala tillståndet och hur samhället ”mår”.

Statsrådet saknar tydlig målsättning för arbetslöshetsnivå och sysselsättning eller kanske snarare vilja till åtgärder mot arbetslöshet för att höja sysselsättningsnivån – andra än skattesänkningar! Till detta kan läggas att statsrådet i sin budgetproposition helt missbedömt den ekonomiska utvecklingen och därmed arbetslöshetsnivån det kommande året.

Enligt uppgift har arbetsmarknadsdepartementet inte uppgett några uppgifter om utanförskapet sedan i maj 2010. Utbildningsministern lär ha slutat med det redan 2008. Kanske för att siffrorna inte är ”de rätta” för regeringen. Finansdepartementet är de som fortsätter – pliktskyldigast.

Mina frågor till statsrådet är:

Avser statsrådet att fortsätta att använda utanförskapet som ett mått för sina ekonomisk-politiska åtgärder?

Genom vilka nya ekonomisk-politiska åtgärder avser statsrådet att bryta massarbetslösheten och den alltför låga sysselsättningsnivån?