Femårslicenserna för jägare och sportskyttar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 11 december 2020

Interpellation: Femårslicenserna för jägare och sportskyttar

Interpellation 2020/21:196 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2020/21:196 Femårslicenserna för jägare och sportskyttar

av Marléne Lund Kopparklint (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

För ett år sedan röstade riksdagen igenom lättnader i vapenreglerna i syfte att underlätta för Sveriges laglydiga jägare och sportskyttar. Bland annat var riksdagen tydlig med att reglerna för innehav av vapen bör förenklas och att man bör överväga att slopa kravet på förnyande av tillstånd vart femte år.

Det var också ett av de åtta tillkännagivandena utifrån betänkanden kring vapenfrågor som justitieutskottet lade fram 2019/20.

Gång på gång får vi se exempel på att regeringen struntar i att följa beslut som riksdagen fattat. Riksdagen har bland annat riktat åtta uppmaningar, det vill säga tillkännagivanden, till regeringen om underlättande av vapenfrågor som Jakt- och sportskyttesverige berörs direkt av.

Tyvärr fortsätter regeringen att strunta i tillkännagivandena, och måttet börjar bli rågat. Ett tillkännagivande är en form av arbetsbeskrivning som regeringen ska följa, annars urholkas riksdagens demokratiska arbete som ska styra vårt land.

Med hänvisning till regeringens ovilja att följa flertalet tillkännagivanden är det inte svårt att dra slutsatsen att regeringen inte har några ambitioner att underlätta regelverk och utövande för landets jägare, sportskyttar, vapenhandlare och samlare. Regeringens ambition verkar i stället vara att försvåra för desamma.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Hur ämnar statsrådet verka för att regeringen ska följa det beslut som riksdagen har fattat, grundat på tillkännagivandet om att slopa kravet på förnyande av vapentillstånd vart femte år?