Felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2019/20:215 Felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd

av Josefin Malmqvist (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd kostar årligen skattebetalarna över en halv miljard kronor, enligt Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen.

I Sundbyberg har erbjudande om hembesök vid alla nya ansökningar om socialbidrag visat att vart fjärde hushåll inte har rätt till stöd och därmed lett till avslag. Den vanligaste orsaken var att personerna inte visade sig bo på uppgiven adress. Detta trots att personerna godkänt att och vet när socialtjänsten kommer.

Det visar att hembesök är ett viktigt redskap för att motverka felaktiga utbetalningar. Nu behöver lagstiftningen förändras, så att oanmälda och systematiska hembesök åter blir ett tillgängligt verktyg för socialtjänsten och andra myndigheter.

Socialtjänstens breda undantag från lagen om underrättelseskyldighet, och andra sekretesshinder, försvårar samverkan med polis och andra myndigheter i arbetet mot bidragsbrott. Socialtjänstens undantag bör inte bara tas bort utan tvärtom göras om till en underrättelseskyldighet vid misstanke om bidragsfusk. 

Jag skulle därför vilja fråga socialminister Lena Hallengren:

 

  1. När kommer ministern att agera för att åter tillåta systematiska och oanmälda hembesök hos bidragstagare?
  2. När byts socialtjänstens undantag från underrättelseskyldighet ut mot en underrättelseplikt vid bidragsfusk?