Felaktig läkemedelsanvändning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 2 december 2008

Interpellation: Felaktig läkemedelsanvändning

Interpellation 2008/09:108 av Nihlén, Thomas (mp)

den 11 november

Interpellation

2008/09:108 Felaktig läkemedelsanvändning

av Thomas Nihlén (mp)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Det har den senaste tiden förts en intensiv debatt i medierna om felaktig läkemedelsanvändning. Felaktig läkemedelsanvändning betyder att patienten fått fel läkemedel, fel dosering, ett onödigt läkemedel samt bristfällig uppföljning av behandlingen. Detta kan leda till problem, allvarliga biverkningar, sjukdom eller död för patienten. Här i riksdagen hölls en aktuell debatt om felaktig läkemedelsanvändning till äldre, men problemet är vidare och gäller alla åldersgrupper.

De flesta bedömare är överens om att felaktig läkemedelsanvändning är ett stort samhällsekonomiskt, medicinskt och folkhälsopolitiskt problem. Vi vet att felaktig läkemedelsanvändning är förknippat med samhällsekonomiska kostnader i storleksordningen 10, 20 eller 30 miljarder, men vi vet inte hur mycket.

Vi vet att många människor skadas och dör av felaktig läkemedelsanvändning; om det är hundratusentals eller tusentals – det vet vi inte.

Vi har i dag inget underlag för att bedöma hur stort problemet med felaktig läkemedelsanvändning är, vare sig de samhällsekonomiska kostnaderna, antalet drabbade patienter eller orsakerna.

Min fråga till socialministern är:

Avser socialministern att vidta några åtgärder, och i så fall vilka, för att utreda omfattningen, kostnaderna och orsakerna till den felaktiga läkemedelsanvändningen i Sverige?