Fehmarnförbindelsen, länken som knyter Sverige till kontinenten

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 8 juni 2012

Interpellation: Fehmarnförbindelsen, länken som knyter Sverige till kontinenten

Interpellation 2011/12:411 av Jakobsson, Leif (S)

den 1 juni

Interpellation

2011/12:411 Fehmarnförbindelsen, länken som knyter Sverige till kontinenten

av Leif Jakobsson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Planeringen för byggandet av den fasta förbindelsen under Fehmarn bält framskrider med viss försening. Projektet som finansieras av Danmark är av största intresse för Sverige. För Öresundsregionen betyder den att en framtida stark nordeuropeisk region växer fram längs axeln Hamburg–Köpenhamn och för Sverige och Norge förbättras förbindelserna till kontinenten radikalt.

Av särskilt strategiskt intresse för Sverige är att förbindelsen kan koppla ett framtida svensk-norskt höghastighetsnät till det kontinentala järnvägsnätet. Men en sådan möjlighet kräver att både förbindelsen och tillfartsjärnvägarna i Danmark och Tyskland byggs för högsta möjliga hastigheter. Planeringen hittills pekar tyvärr på en betydligt lägre ambitionsnivå men diskussionerna pågår på olika nivåer i både Tyskland och Danmark. Sverige måste vara aktivt och påverka så att denna förbindelse byggs på ett sätt så att höghastighetståg i Sverige kan knytas till det kontinentala systemet.

På vilket sätt arbetar statsrådet med frågan och vilken bedömning gör statsrådet om förutsättningarna att förbindelsen blir en högklassig länk mellan järnvägssystemen i Sverige och kontinenten?