fastighetsskatten

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 26 maj 2003

Interpellation: fastighetsskatten

Interpellation 2002/03:349 av Tysklind, Lars (fp)

den 9 maj

Interpellation 2002/03:349

av Lars Tysklind (fp) till finansminister Bosse Ringholm om fastighetsskatten

Förslagen till nya taxeringsvärden på fastigheter har nu skickats ut. På många platser, bland annat i Bohusläns kustsamhällen, har dessa skapat stor oro på grund av den osäkerhet man känner inför framtiden då man ställer sig frågan: Har jag råd att behålla min fastighet? Detta gäller såväl permanentboende som deltidsboende.

Belägenhetsfaktorn driver snabbt upp markvärdet och därmed det totala taxeringsvärdet. Grunderna för belägenhetsfaktorn har också ändrats.

Vid ett möte i Grundsund i Lysekils kommun kunde man redovisa ett flertal exempel på att taxeringsvärdet ökar med upp till 75 %. Ett enstaka exempel, men ingen enstaka företeelse. Samma signaler kommer från attraktiva områden i hela landet.

Man kan fråga sig om detta är rimligt, då det kommer att leda till att många tvingas sälja. Det är ingen tvekan om att befolkningen upplever ett reellt hot att drivas från hus och hem.

Detta visar att fastighetskatten inte tas ut efter bärkraft och dessutom ska man betala med pengar som man inte har. Förmögenhetsskatten förvärrar situationen ytterligare för många.

Regeringen har vid ett flertal tillfällen hänvisat till den så kallade begränsningsregeln, men det blir ändå en stor börda för människor med låg inkomst. Marginalerna för dessa är ju från början små. Om man dessutom ej är folkbokförd på fastigheten får man betala hela fastighetsskatten. Det kan i många fall röra sig om personer som övertagit sitt föräldrahem och bor på annan plats.

Det uppstår en situation där köpstarka kunder driver upp fastighetspriserna i attraktiva kustsamhällen och därmed ger orimligt höga taxeringsvärden. Detta i sin tur ger orimligt hög fastighetsskatt som riskerar att framtvinga en försäljning till köpstarka kunder. Detta leder till ökad segregation och utarmning av permanentboendet i kustsamhällena.

I Folkpartiets vårbudgetmotion sägs följande om fastighetsskatten:

Sänk fastighetsskatten!

För många människor är det huvudsakliga sparandet lagt i boendet. Fastighetsskatt och i många fall förmögenhetsskatt gör att detta blir orimligt högt beskattat och boendekostnaderna oöverkomliga. Dagens beskattningsform är oacceptabel. Folkpartiet anser att sänkningen av fastighetsbeskattningen ska ske stegvis och inledas omgående. Hela systemet för taxering måste reformeras, och likformighet mellan boendeformer upprättas. I avvaktan på en grundläggande reformering bör taxeringsvärdena därför åter "frysas" till den nivå som gällde 1997, vid skattesatserna 1,0 % för enfamiljshus och 0,5 % för flerfamiljshus. Detta betyder en omedelbar skattelättnad om ca 6 miljarder kronor.

Förslag finns också om en förändring för beräkningsgrunden för förmögenhetsskatt som gör att de allra flesta innehavare av vanliga bostäder slipper betala förmögenhetsskatt. På sikt anser vi att förmögenhetsskatten ska slopas.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till finansministern:

Vilka ytterligare åtgärder avser finansministern att vidta för att förhindra att höga taxeringsvärden får den konsekvensen att enskilda människor tvingas sälja sina fastigheter på grund av att man inte klarar av att betala fastighetskatten?