Fastighetsbolags skatteplanering och ekonomisk brottslighet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Fastighetsbolags skatteplanering och ekonomisk brottslighet

Interpellation 2005/06:67 av Vestlund, Börje (s)

den 25 oktober

Interpellation 2005/06:67 av Börje Vestlund (s) till justitieminister Thomas Bodström (s)

Fastighetsbolags skatteplanering och ekonomisk brottslighet

Den senaste tiden har jag uppmärksammat oroande rapporter om en markant ökning av fastighetsöverlåtelser som leder till betydande skattelättnader för säljaren.

Tekniken som används vid dessa överlåtelser är att det säljande fastighetsbolaget överlåter fastigheten för sig och aktierna för sig, i två simultana överenskommelser till en bostadsrättsförening. Själva fastigheten säljs då för ett pris långt under marknadsvärdet, medan aktierna överlåts till ett pris som totalt motsvarar marknadsvärdet av fastigheten. Genom att göra på ett sådant sätt undantas vinsten vid försäljningen av fastigheten sedvanlig beskattning.

En annan metod som också används är att det säljande bolaget överlåter fastigheten till en egenkontrollerad ekonomisk förening, handelsbolag eller kommanditbolag. Den ekonomiska föreningen överlåter sedan i sin tur fastigheten till ett underpris till en bostadsrättsförening, samtidigt som bostadsrättsföreningen köper andelar i den ekonomiska föreningen till ett pris som motsvarar värdet på fastigheten. På så sätt får man samma skattelättnader som i exemplet ovan.

Dessa konstruktioner är skatterättsligt lagliga och kallas inom fastighetsbranschen för "paketering". Lagstiftaren har dock utgått från att båda parter i en sådan förhandling har affärsmässiga intressen av att den egendom som överförs har rätt pris. Det intresset finns inte hos en bostadsrättsförening eftersom den blir föremål för en schablonbeskattning. När lagstiftaren ansett paketeringsmetoden som laglig har man utgått från att vinsten blir beskattad i framtiden, vilket inte blir aktuellt när fastigheterna överlåts till en bostadsrättsförening.

Resultaten av paketeringsmetoden blir att staten undanhålls stora skatteintäkter, och att tekniken används på ett sätt som lagstiftaren inte har förutsett. Man kan befara att försäljningsmetoden med paketering kommer att öka och få en betydande spridning. Bara i Stockholmsområdet har HSB noterat fem försäljningar sedan i juni i år. Endast genom dessa paketeringsförsäljningar har staten gått miste om ca 190 miljoner kr i skatteintäkter.

1.   Har statsrådet uppmärksammat problemet med paketering inom ramen för den ekonomiska brottsligheten?

2.   Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att komma till rätta med denna försäljningsmetod?