Färre möten med arbetslösa på Arbetsförmedlingen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 20 mars

Interpellation

2013/14:374 Färre möten med arbetslösa på Arbetsförmedlingen

av Hillevi Larsson (S)

till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M)

Regeringen har i regleringsbrevet till Arbetsförmedlingen angett att kontakterna med de arbetssökande ska bli tätare. Men i stället har det blivit tvärtom, förra året minskade mötena med arbetssökande på Arbetsförmedlingen med en miljon.

Varje arbetslös ska få en individuell handlingsplan som ska följas upp, men i områden med särskilt hög arbetslöshet ersätts individuella samtal med gruppmöten eller korta drop in-möten som mer har karaktären av kontrollstationer än hjälp att få arbete. Arbetsförmedlarna sitter alltmer vid datorn och jobbar med ärenden, de personliga mötena minskar.

Regeringen skär ned på anslagen till Arbetsförmedlingen vilket riskerar att leda till en minskning av personalstyrkan. Det i sin tur försämrar kontakten ytterligare mellan de arbetslösa och Arbetsförmedlingen. Redan i dag har ett stort antal handläggare på Arbetsförmedlingen hand om så många arbetssökande att de inte hinner träffa dem.

Nu måste arbetslösa dessutom varje månad skriftligt redovisa alla sina aktiviteter för att få jobb. Detta innebär ökad administration både för arbetslösa och för arbetsförmedlare.

Kvantitet vinner över kvalitet i kontrollsystemet. Känner man sig tvingad att söka många jobb finns risken att tiden äts upp av detta i stället för att ringa in de jobb man är kvalificerad för och har en chans att få. Arbetsförmedlingen borde hjälpa de arbetslösa med detta och dessutom erbjuda utbildning för att höja kompetensen och därmed öka jobbchanserna. 

Det borde utvärderas om det nya kontrollsystemet verkligen leder till arbete, eller bara ökad administration. Vi borde ha ett regelverk som betonar kvalitet före kvantitet vad gäller aktiviteter för att få jobb! 

Mina frågor till ministern är:

Vad gör ministern mot bakgrund av att mötena mellan arbetslösa och Arbetsförmedlingen minskade med en miljon förra året?

Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att arbetsförmedlarna ska hinna träffa de arbetslösa och ge dem individuellt stöd?

Vad anser minister är viktigast: ökad kontroll av arbetslösa eller kvalificerad hjälp för att öka jobbchanserna?