Färre djurtransporter

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 18 februari 2014

Interpellation: Färre djurtransporter

Interpellation 2013/14:250 av Holm, Jens (V)

den 29 januari

Interpellation

2013/14:250 Färre djurtransporter

av Jens Holm (V)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Svenska grisuppfödare har börjat skicka grisar till Tyskland för slakt. Resultatet blir en djurtransport som överskrider åtta timmar, maxgränsen för en slaktdjurstransport i Sverige. Det tyska slakteriet har större kapacitet och betalar dessutom bättre än svenska slakterier. Djuren blir lidande då transporten blir ännu längre än vanligt. Det kan handla om tusentals grisar som i närtid kommer att exporteras till Tyskland. Det innebär att tusentals grisar kommer att transporteras i strid med den svenska åttatimmarsgränsen. Det här är inget vi politiker stillatigande borde acceptera.

Dess värre ses djur som vilken vara som helst på EU:s inre marknad. Levande djur transporteras därför kors och tvärs över Europas gränser. Men enskilda länder borde kunna hänvisa till djurens bästa och förhindra djurtransporter som sker på ett sätt som står i strid med landets lagstiftning. Sverige borde driva på för att djurens välfärd ska kunna överordnas den inre marknadens krav på fri rörlighet.

Inom Sverige finns också problem med för långa djurtransporter. Tidningen ATL har avslöjat att svenska djuruppfödare i norra Sverige låter transportera sina djur till slakt i södra Sverige, där de får mer betalt (ATL den 10 januari 2014). Genom att kalla djuren för ”livdjur” i stället för ”slaktdjur” kan djuren få transporteras längre än åtta timmar. Enligt tidningen är det fullt möjligt att göra detta i dag med nuvarande lagstiftning.

Med anledning av detta vill jag fråga landsbygdsminister Eskil Erlandsson:

Avser ministern att vidta åtgärder för att djurtransporterna ska bli kortare och färre?

Avser ministern att ta initiativ på EU-nivå för att djurens välfärd ska kunna överordnas den inre marknadens krav på fri rörlighet, till exempel att Sverige ska kunna förhindra att export av djur från Sverige sker på ett sätt som strider mot svensk lag?

Avser ministern att vidta åtgärder för att förhindra att slaktdjur transporteras under beteckningen livdjur och därmed längre än åtta timmar?