Färre arbetstillfällen på landsbygden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 24 januari 2014

Interpellation: Färre arbetstillfällen på landsbygden

Interpellation 2013/14:224 av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

den 14 januari

Interpellation

2013/14:224 Färre arbetstillfällen på landsbygden

av Carina Adolfsson Elgestam (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

En av de viktigaste förutsättningarna för en levande landsbygd är möjligheten att driva små företag. Företagen har oftast en direkt koppling till jord- och skogsbruket. Genom förädling och lokalproduktion kan fler arbetstillfällen skapas inom exempelvis livsmedelsnäringen.

Runt om i landet hittar vi en mängd olika matprodukter som har sitt ursprung i en småskalig produktion, en produktion som i många fall är avgörande för en levande landsbygd då de bidrar till att skapa arbetstillfällen som kan ge en ekonomisk inkomst. I Matlandet Sverige pekas primärproduktion och förädlad mat ut som två viktiga fokusområden för att nå målet att skapa minst 10 000 nya arbetstillfällen på landsbygden.

Livsmedelsverket är en självständig myndighet som är en av flera viktiga parter i arbetet med att kommunicera budskapet om Matlandet Sverige. Genom regleringsbrev så styr regeringen över hur Livsmedelsverket ska genomföra sitt arbete med Matlandet Sverige och har därmed ett ansvar för hur arbetet sker.

Det är därför förvånande att Livsmedelsverket har gått ut med en rekommendation om att svenska folket ska äta mindre mängder ost. Detta kan i förlängningen få en negativ inverkan på den lokala ostproduktionen, vilket kan medföra att arbetstillfällena minskar eller inte ökar i önskad omfattning.

Hittills så har antalet arbetstillfällen inom jordbruket minskat vilket medför att allt fler flyttar från landsbygden till tätorterna för att kunna försörja sig. För att antalet arbetstillfällen på landsbygden ska öka så krävs det en levande landsbygd som kan erbjuda en fungerande samhällsservice och bra kommunikationer. Bostadsbrist och problem med kommunikationerna är vanligt förekommande för dem som väljer att bosätta sig i storstäderna. Det är därför angeläget att kunna erbjuda en levande landsbygd som ett alternativ för dem som vill välja en annan boendemiljö än den som städerna kan erbjuda.

Jag har följande frågor:

Vilka konsekvenser anser ministern att Livsmedelverkets rekommendation att vi ska äta mindre mängder ost kan få för arbetstillfällen och företagande på landsbygden?

Vilket ansvar anser ministern att regeringen har för att bidra till en levande landsbygd med fungerande kommunikationer och samhällsservice?