Fängelset i Östersund

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 12 augusti 2022

Interpellation: Fängelset i Östersund

Interpellation 2009/10:42 av Nordén, Marie (s)

den 21 oktober

Interpellation

2009/10:42 Fängelset i Östersund

av Marie Nordén (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Den tidigare socialdemokratiska regeringen beslutade att bygga ett fängelse i Östersund för att ersätta statliga jobb när regementet lades ned och ett stort antal jobb försvann i kommunen, men också för att behovet av nya fängelseplatser i landet är stort.

Kriminalvården har gjort alla nödvändiga förberedelser och byggarbetet planerades starta under den gångna våren.

Kriminalvårdens generaldirektör besökte nyligen i Östersund och meddelade att det inte blir något fängelse i Verksmon, trots att förprojektering av ett nytt fängelse har kostat skattebetalarna 150 miljoner kronor. Kriminalvården saknar pengar till detta. Inget fängelse i Östersund innebär att också häktet läggs ned.

Detta betyder att Östersund går miste om de ca 220 arbetstillfällen som ett nytt fängelse skulle ha fört med sig samt att ett femtontal anställda förlorar anställningen i häktet. Kostnaderna för polismyndigheten kommer att öka när resurserna går till långa transporter i stället för att kunna anställa mer personal. Behovet av fler fängelseplatser i landet kvarstår.

Min fråga till justitieministern är:

Varför är justitieministern inte beredd att fullfölja planerna att bygga fängelset i Östersund trots regeringens upprepade löften om stora satsningar i rättsväsendet?