Fakturamodellen vid ROT-avdrag

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 1 juni 2009

Interpellation: Fakturamodellen vid ROT-avdrag

den 27 april

Interpellation

2008/09:476 Fakturamodellen vid ROT-avdrag

av Marie Engström (v)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Regeringen har föreslagit att den så kallade fakturamodellen ska gälla för ROT-arbete. Det innebär att köparen av tjänsten endast betalar halva arbetskostnaden till utföraren och att denne i sin tur får sin del från Skatteverket efter det att man lämnat en begäran om utbetalning. Systemet ska gälla från och med den 1 juli 2009 och ersätter den ordning som nu gäller med ansökan om skattereduktion i efterhand för föregående beskattningsår.

En rad invändningar har förts fram mot den nya modellen. Den enskilde företagaren får på detta sätt ansvar för att alla förutsättningar för ett ROT-avdrag är uppfyllda. Det innebär bland annat att han eller hon ska bedöma om arbetenas karaktär är sådana att de verkligen uppfyller alla krav för att köparen av tjänsten ska ha rätt till skattereduktion. Likaså får företagaren stå för risken i de fall där köparen uppnått taket för skattereduktionen, trots att detta är något som företagaren varken kan påverka eller ta reda på i förväg. Om inte alla förutsättningar är uppfyllda kan den enskilde företagaren tvingas betala tillbaka redan utbetalt belopp från Skatteverket.

Regeringen har ett uttalat mål om att minska företagens regelbörda. Den föreslagna modellen innebär inte bara ett ökat risktagande utan även en ökad administrativ börda. Dessutom har många, framför allt mindre, företag i dag stora likviditetsproblem. Att i det läget införa fakturamodellen innebär att dessa problem i stället kan förvärras.

Mot bakgrund av vad som anförts vill jag fråga näringsministern:

Hur avser näringsministern att uppnå målsättningen att minska företagens regelbörda, risktagande och likviditetsproblem samtidigt som fakturamodellen införs?