Exitskatten

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 2 mars 2018

Interpellation: Exitskatten

Interpellation 2017/18:377 av Helena Bouveng (M)

Besvarades tillsammans med

  • En exitskatt Interpellation 2017/18:382 av Jörgen Warborn (M)

Interpellation 2017/18:377 Exitskatten

av Helena Bouveng (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I och med debatten som följde av den så kallade Panamaläckan har nu regeringen låtit ett förslag om en ”exitskatt” gå ut på remiss. Förslaget skulle innebära att personer som bott i Sverige i minst fem av de senaste tio åren inte ska kunna ta med sig obeskattade kapitaltillgångar på över 100 000 kronor om de flyttar utomlands.

Efter att förslaget lanserades i november 2017 har kritiken varit massiv mot både skattens utformning och de negativa konsekvenser för svensk konkurrensförmåga som den skulle medföra.

Den konsekvensanalys som har gjorts har dessutom fått stark kritik för att ha varit undermålig och skulle behöva göras om, då enbart konsekvenser för Skatteverket och inte för företagare har gjorts. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Med anledning av förslagets utformning och den massiva kritik som riktats mot det, inte minst total avsaknad av en konsekvensanalys för svenska företagare, avser ministern att lägga ned förslaget om en exitskatt?