EU:s konstitution

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 7 juni 2006

Interpellation: EU:s konstitution

Interpellation 2005/06:453 av Fridolin, Gustav (mp)

den 22 maj

Interpellation 2005/06:453 av Gustav Fridolin (mp) till vice statsminister Bosse Ringholm (s)

EU:s konstitution

För drygt ett år sedan röstade de franska och nederländska folken i folkomröstningar klart och tydligt nej till den föreslagna EU-konstitutionen. Eftersom ändringar av fördragen måste godkännas @ ratificeras @ av samtliga EU:s medlemsstater borde detta ha inneburit att konstitutionen fallit. Vid Europeiska rådets möte i juni beslutade dock EU:s stats- och regeringschefer om en reflektionsperiod. Konstitutionen skulle läggas på is under en tid och under denna tid skulle en bred debatt om EU:s utveckling äga rum i EU:s medlemsländer.

Även om ratificeringen i de flesta länder har skjutits upp @ i Sverige planerades ursprungligen ett godkännande av konstitutionen i riksdagen hösten 2005 @ har ratificeringsprocessen ingalunda avstannat. Det senaste året har ytterligare fem länder (utöver de som ratificerat innan de nederländska och franska nejen) godkänt konstitutionen. Senast ratificerade Estlands parlament, dessutom väntas den finska riksdagen avge sitt yttrande inom kort.

Tyvärr har det inte heller blivit så mycket till bred debatt om EU:s utveckling, åtminstone inte i Sverige. Miljöpartiet beklagar detta, då vi menar att det nu faktiskt har funnits ett gyllene tillfälle att verkligen diskutera EU:s framtidsfrågor och framtida utveckling.

Vad som dock framkommit är främst olika idéer om hur man @ trots folkomröstningarna @ ska få igenom konstitutionen. Förslag har lagts fram bland annat om att få igenom vissa delar av förslaget. Förväntningar finns också på att Tyskland under sitt ordförandeskap första halvåret 2007 kommer att återuppliva konstitutionen.

Även kommissionen har bidragit genom att tidigare denna månad bland annat föreslå att vissa delar av konstitutionen ska genomföras inom ramen för de befintliga fördragen. Bland annat vill man att det polisiära och rättsliga samarbetet ska gå från att vara rent mellanstatligt, med vetorätt för varje medlemsland, till majoritetsbeslut. Kommissionen har även uppmanat EU:s ledare att komma överens om en deklaration om EU:s mål och värden som ett första konkret steg för att få ett slut på det konstitutionella dödläget.

Vid EU:s kommande toppmöte i mitten av juni är det tänkt att reflektionsperioden ska avslutas. Det är dock i dagsläget oklart hur Sveriges handlingslinje inför Europeiska rådet ser ut. Diverse uttalanden från olika regeringsföreträdare tyder på ett slags vänta@och@se-linje.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga ministern:

Hur avser ministern att agera i fråga om de försök som görs att återuppliva förslaget till EU-konstitution?

Hur avser ministern att framdeles hantera frågan om förslaget till EU-konstitution?