EU:s klimat- och energipaket

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 4 april 2014

Interpellation: EU:s klimat- och energipaket

Interpellation 2013/14:382 av Vestlund, Börje (S)

den 21 mars

Interpellation

2013/14:382 EU:s klimat- och energipaket

av Börje Vestlund (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

EU-kommissionen har ju presenterat sitt förslag till klimat- och energipaket till år 2030. Det innebär i korthet att man vill minska klimatutsläppen med 40 procent med utgångspunkt från 1990 års nivå till 2030. Man vill ha 26 procent förnybar energi till år 2030. Man vill också återkomma efter utvärdering av energieffektiviseringsdirektivet för att komma med förslag om energieffektivisering. Man vill också göra vissa förändringar i handeln med utsläppsrätter.

Regeringens uppfattning i korthet är att man instämmer med kommissionen om 40 procent minskat utsläpp till 2030 inom EU. Man vill därutöver öka detta ytterligare med 10 procent genom att köpa internationella utsläppskrediter under förutsättning att andra utvecklade länder gör samma sak. Man instämmer i kommissionens förslag om 26 procent förnybart och slutligen så instämmer man vad gäller energieffektivisering.

Vi socialdemokrater menar att vi vill ha 50 procents minskning av utsläppen inom EU till 2030. Vi vill också öka andelen förnybar energi till år 2030 med 40 procent. Vi vill också ha ett mål vad gäller energieffektivisering, men vi vill återkomma om detta efter utvärderingen.

Jag vill med anledning av detta fråga statsrådet:

Har regeringen tappat ambitionen om att ställa om energisystemet genom att öka det förnybara så att klimatutsläppen är 90 procent i förhållande till 1990 års nivå till 2050 inom EU?

Varför är inte regeringen längre den progressiva kraft som vill gå före och visa EU vägen för att ställa om energisystemen till 2030?