EU:s handel med utsläppsrätter

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 27 november 2012

Interpellation: EU:s handel med utsläppsrätter

Interpellation 2012/13:122 av Karlsson, Sara (S)

den 15 november

Interpellation

2012/13:122 EU:s handel med utsläppsrätter

av Sara Karlsson (S)

till miljöminister Lena Ek (C)

Jag ställde nyligen en fråga till miljöminister Lena Ek angående kommissionens förslag att lyfta bort en mängd utsläppsrätter från ETS-systemet. Anledningen till förslaget är att utsläppsrätterna fallit i pris, vilket gör systemet mindre drivande mot lägre utsläpp och ny teknik.

Ek svarade att regeringen inte hade för avsikt att stödja något sådant förslag, delvis med hänvisning till att förslaget inte var tillräckligt offensivt. Det är glädjande att miljöministern aviserar en högre ambition från svensk sida men det vore då klädsamt om den svenska regeringen också lyfte fram förslag som skulle bidra till önskvärda förbättringar, vilket exempelvis den brittiska regeringen gjort.

Min fråga till miljöministern är således hur ministern och regeringen avser att driva på för och stödja mer offensiva förslag till skärpningar av EU:s handel med utsläppsrätter.