EU:s blyförbud och definitionen av våtmark

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 26 mars 2021

Interpellation: EU:s blyförbud och definitionen av våtmark

Interpellation 2020/21:513 av Alexandra Anstrell (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2020/21:513 EU:s blyförbud och definitionen av våtmark

av Alexandra Anstrell (M)

till Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)

 

Nyligen beslutade EU:s ministerråd att godkänna EU-kommissionens förslag till blyhagelförbud i våtmarker. Sverige röstade nej eftersom riksdagens EU-nämnd beslutade så tvärtemot regeringens tidigare ja-linje. Sverige har redan tydliga och tuffa regler för användning av blyammunition. Kommissionen öppnade dock för att medlemsländerna skulle kunna göra nationella definitioner av vad som är våtmark. Sverige har i dag redan en definition, och att behålla den skulle undanröja väldigt många problem och efterföljande negativa konsekvenser.

Kommissionens förslag är inte förankrat i verkligheten och kan få förödande konsekvenser för Sveriges jägare och skyttar. Syftet med förbudet är att minska förekomsten av bly i miljön, men i Sverige har vi redan ett blyhagelförbud som tidigare utretts noggrant på vetenskaplig grund.

Sverige behöver nu vara tydlig och aktiv i frågan att fastställa vår redan antagna definition av våtmark hos våra kollegor i kommissionen. Om detta inte sker finns det ett stort hot mot jakten, skyttet och den svenska viltvården.

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Per Bolund:

 

Har ministern för avsikt att agera för att den redan antagna definitionen av våtmark i Sverige fortsatt är giltig efter beslutet i EU?