Europakorridoren

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 30 augusti 2022

Interpellation: Europakorridoren

Interpellation 2006/07:558 av Hagberg, Christin (s)

den 24 maj

Interpellation

2006/07:558 Europakorridoren

av Christin Hagberg (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Europakorridoren är den regionen som sträcker sig från Stockholm och Göteborg via Öresundsregionen och Köpenhamn ned till Hamburg. Här lever och arbetar ca 20 miljoner människor. I denna region produceras ca 65 procent av Sveriges bnp. 80 procent av alla som studerar vid universitet eller högskolor gör det inom detta område. Inom 60 procent av denna ryggrad bor ca 65 procent av Sveriges befolkning, 5,5 miljoner människor.

I Europakorridoren planeras två höghastighetsjärnvägar: Europabanan som följer E 4:an och sträcker sig mellan Stockholm, Jönköping, Köpenhamn och Hamburg och Götalandsbanan som följer ett öst-västligt stråk mellan Göteborg, Borås och Jönköping.

Utbyggnaden av Europakorridoren bygger på samverkan mellan ny infrastruktur och befintliga vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser i södra Sverige. Internationella studier visar att man får den starkaste tillväxten i korridorer där en höghastighetsförbindelse kombineras med andra trafikslag.

Trafiken bidrar i hög grad till dagens miljöproblem. Europakorridoren flyttar både person- och godstrafik till den miljövänligare järnvägen. Enbart persontrafiken i den svenska delen av regionen Europakorridoren beräknas minska koldioxidutsläppen från trafiken med ca 270 000 ton per år till 2010.

I framtidens Europa får tåget en allt större betydelse. Redan i dag finns det höghastighetståg i exempelvis Tyskland och Spanien. Flera andra länder har långt framskridna planer på att bygga nya höghastighetsbanor. De flesta planerar för en utbyggnad mot Mellaneuropa och en öst-västlig riktning. Om inte vi i Norden ska komma efter behöver vi också ta ställning för och börja ta med dessa utbyggnader i våra planer.

Min fråga till statsrådet är:

Kommer statsrådet att se till att en utbyggnad av järnvägen i form av höghastighetståg finns med i regeringens planering för framtida infrastruktursatsningar?