EU-trailer på hala vägar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 13 februari 2018

Interpellation: EU-trailer på hala vägar

Interpellation 2017/18:349 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2017/18:349 EU-trailer på hala vägar

av Lotta Finstorp (M)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Det har kommit in flera rapporter om allvarliga olyckor med EU-trailrar på svenska vägar. Med EU-trailer menas en tvåaxlig dragbil med treaxlig påhängsvagn, alltså en släpvagn som kopplas på en mycket kortare och lättare dragbil.

I statistiken över olyckor är EU-trailrar överrepresenterade. Projektet Safe Foreign Transport har visat att utländska lastbilar, främst semitrailrar, har dubbelt så hög risk för personskadeolyckor som norskregistrerade lastbilar. Skandinaviska lastbilar visar på en marginell skillnad i olycksfrekvens mellan sommar och vinter, medan utomskandinaviska lastbilars olyckor ökar markant vintertid.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att minska antalet olyckor med EU-trailrar?