EU och moms för ideell sektor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 11 maj 2012

Interpellation: EU och moms för ideell sektor

den 3 april

Interpellation

2011/12:316 EU och moms för ideell sektor

av Hans Olsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

I december avvisade EU-kommissionen det svenska kompromissförslaget att undanta alla ideella organisationer med en omsättning under 1 miljon kronor från tillämpningen av det så kallade momsdirektivet.

År 2011 var Europaåret för frivilligarbetet, inte minst det gjorde att EU-kommissionens avvisande hållning kändes helt fel. Den valde också att helt bortse från de många remissvaren som tog upp frågan om ideella föreningars rätt att slippa redovisa moms. Föreningssverige har visat en fantastisk mobilisering i frågan. Av de totalt drygt 1 700 remissvaren på EU-kommissionens grönbok om momsdirektivet kom 968 från Sverige, de flesta från idrottsföreningar.

Kommissionen har också bortsett från EU-parlamentets viljeyttring. I oktober i fjol röstade EU-parlamentet med bred majoritet, 521 röster av 629 röstande, för att varje land skulle ha rätt att göra ett undantag för just det ideella föreningslivet.

Besviken kan man också känna sig på den ansvarige kommissionären Algirdas Gediminas Šemeta som vid besök i skatteutskottet gett intryck av påverkbarhet och intresse av frågan.

Chefen för EU-kommissionen i Sverige, Pierre Schellekens, skrev den 6 december bland annat följande:

Diskussioner pågår mellan Regeringen och EU-kommissionen för att hitta andra lösningar inom ramen för de undantag som förutses i det gällande direktivet. Det föreligger goda förutsättningar att hitta en för båda parter tillfredställande lösning inom nuvarande lagstiftning.

I kommissionens meddelande som antas idag noteras att nuvarande lagstiftning redan idag undantar en stor del av ideella organisationer, och att endast en liten del av deras verksamhet kan utgöra ett problem. Kommissionen noterar dock att det finns lösningar i nuvarande direktivet även i dessa fall och är beredd att ge riktlinjer till berörda medlemsstater om hur dessa kan hanteras.

Skulle det visa sig att nuvarande lagstiftning, tvärtemot kommissionens nuvarande bedömning, ändå utgör ett problem för den ideella sektorn, är kommissionen beredd att titta vidare på den frågan.

Min frågor till statsrådet är:

Hur har diskussionerna med EU-kommissionen i fråga om momsbefrielse för ideella föreningar utvecklats vidare efter kommissionens ställningstagande i december 2011?

Kan Sverige godkänna ett nytt momsdirektiv utan att frågan nått en lösning?