EU-kommissionens förslag till regelförenklingar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 19 oktober

Interpellation

2012/13:38 EU-kommissionens förslag till regelförenklingar

av Raimo Pärssinen (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

EU-kommissionen vill minska regelbördan för små och medelstora företag och undanta dessa företag från europeisk lagstiftning om det inte gynnar dem. Kommissionen riktar särskilt in sig på små och medelstora företag och i synnerhet de allra minsta så kallade mikroföretagen. Undantag kan göras inom all lagstiftning på EU-nivå, även beträffande arbetsrätt och arbetsmiljö.

Detta kritiseras av de svenska fackliga centralorganisationerna LO, TCO samt Saco.

Min fråga till arbetsmarknadsminister Engström är:

På vilket sätt agerar arbetsmarknadsministern och regeringen i frågan?