Ett utökat blyförbud

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 26 mars 2021

Interpellation: Ett utökat blyförbud

Interpellation 2020/21:501 av Sten Bergheden (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2020/21:501 Ett utökat blyförbud

av Sten Bergheden (M)

till Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)

 

Sverige har redan i dag tydliga och tuffa regler för användning av blyammunition. Sveriges nuvarande regler är acceptabla, och det är regler som fungerar och inte försvårar i onödan för landets jägare och skyttar. EU:s försök att nu gå längre än detta är illa underbyggt och inte förankrat i verkligheten. Att bedriva miljöpopulistiska beslut i EU som får förödande konsekvenser för Sveriges jägare och skyttar och för viltvården är inte speciellt imponerande. 

Sverige har redan i dag har ett förbud mot blyhagel vid jakt på våtmarker eller vid jakt över grunda delar av öppet vatten. Syftet med förbudet är att minska förekomsten av bly i miljön. Det är ett blyhagelförbud som tidigare utretts noggrant på vetenskaplig grund och som man kommit fram till är motiverat i just ”riktiga” våtmarker.

EU och regeringspartiernas företrädare i EU har tyvärr röstat ja till beslutet om nya restriktioner trots att en majoritet i riksdagen inte skulle stå bakom ett sådant beslut. Om inte Sverige nu använder alla sina möjligheter för att minimera effekterna av beslutet för Sverige så hotar det jakten, skyttet och den svenska viltvården.

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Per Bolund:

 

Vad avser ministern att göra för att minimera effekterna av beslutet i EU om ett utökat blyförbud i våtmarker?