Ett tillväxtprogram för den kreativa ekonomin

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 14 augusti 2008

Interpellation: Ett tillväxtprogram för den kreativa ekonomin

Interpellation 2007/08:806 av Astudillo, Luciano (s)

den 31 juli

Interpellation

2007/08:806 Ett tillväxtprogram för den kreativa ekonomin

av Luciano Astudillo (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Svenskt Designsamarbete består av landets designorganisationer för att informera beslutsfattare om de mervärden som design kan skapa för näringsliv och samhälle. Design kan stärka konkurrenskraften i det svenska näringslivet. I ett upprop efterlyser Svenskt Designsamarbete att regeringen bryter sin passivitet i näringspolitiken.

Svenskt Designsamarbete framhåller att andra länder tar designfrågan på allvar medan Sverige tappar fart. Sverige tillhör tyvärr inte den växande skara länder som har tillväxtprogram där design är en uttalat viktig faktor eller en nationell angelägenhet.

Det finns många exempel på framsynta regeringar som tagit initiativ till nationella satsningar på design för att stärka sina länders konkurrenskraft. Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS, har presenterat en analys av fyra länders designinsatser som arbetat medvetet med design som verktyg för att uppnå ökad konkurrenskraft. Rådet för arkitektur, form och design gav också nyligen ut en rapport från åtta europeiska länders designpolitik, där det framgår att design i de flesta länder ses som en näringspolitisk fråga.

I vår tilläggsbudget valde vi socialdemokrater att investera i den kreativa ekonomin. Vi vill tillsammans med företag och organisationer inom den breda upplevelseindustrin utveckla ett framtidsprogram för kreativa branscher. Utifrån företagens önskemål och prioriteringar ska investeringar göras inom utbildning, forskning, produktutveckling och marknadsföring.

Jag har tidigare i kammaren frågat näringsministern vilka insatser näringsministern avser att vidta för att skapa goda förutsättningar för den kreativa ekonomins utveckling. Jag frågar nu:

Avser näringsministern att i höstens budget skapa ett tillväxtprogram för designbranschen och den kreativa ekonomin?