Ett ökat småhusbyggande

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 21 januari 2022

Interpellation: Ett ökat småhusbyggande

Interpellation 2021/22:194 av David Josefsson (M)

Interpellation 2021/22:194 Ett ökat småhusbyggande

av David Josefsson (M)

till Statsrådet Johan Danielsson (S)

 

Av en ny rapport från SBAB framgår att det byggs för många hyresrätter i Sverige som helhet i förhållande till efterfrågan och jämfört med både småhus och bostadsrätter.

På flera håll, såsom i Västra Götaland, råder redan ett tydligt överskott på hyresrätter och samtidigt ett stort underskott på småhus. Flera undersökningar bekräftar att cirka 70–80 procent av svenskarna helst vill äga sitt boende.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Johan Danielsson:

 

Vad avser statsrådet att göra för att byggandet av småhus ska öka?