Ett Ingmar Bergman-centrum på Fårö

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 23 augusti 2022

Interpellation: Ett Ingmar Bergman-centrum på Fårö

Interpellation 2007/08:703 av Wegendal, Lars (s)

den 13 maj

Interpellation

2007/08:703 Ett Ingmar Bergman-centrum på Fårö

av Lars Wegendal (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

För en tid sedan besökte riksdagens kulturutskott Gotland och Ingmar Bergmans hem på Fårö. Vid besöket beskrevs hur cineaster från hela världen kommer till den plats som varit centrum för produktion av stor svensk filmkonst. Hela filmvärlden liksom många Fåröbor lever nu i förhoppningen att kunna hålla Bergmans livsverk levande genom skapande av ett Bergman-centrum i anslutning till hans gård. Intresset är mycket stort för detta såväl nationellt som internationellt.

För att kunna förverkliga ett sådant betydelsefullt projekt i syfte att för framtiden tillförsäkra kommande generationer ett besöksmål där Bergmans avgörande insatser för svensk filmkonst levandegörs är det nödvändigt att staten tillsammans med andra intressenter tar sin del av ansvaret.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att Ingmar Bergmans gård ges förutsättningar att bli ett levande Bergman-centrum öppet för allmänheten?