Etik i näringspolitiken och handeln med Colombia

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 19 maj 2008

Interpellation: Etik i näringspolitiken och handeln med Colombia

Interpellation 2007/08:636 av Astudillo, Luciano (s)

den 28 april

Interpellation

2007/08:636 Etik i näringspolitiken och handeln med Colombia

av Luciano Astudillo (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Den 14–15 april i år besökte Colombias vicepresident Fransisco Santos Calderón Sverige. Vicepresidenten träffade bland annat vice statsministern och näringsministern Maud Olofsson. På dagordningen stod – enligt ett pressmeddelande från Näringsdepartementet – energi, klimat och handel, den politiska utvecklingen i Colombia samt mänskliga rättigheter. I medierna har spekulerats kring syftet med vicepresident Santos besök. Oro finns över att Sverige framöver ska börja exportera krigsmateriel till Colombia.

Colombia befinner sig i en intern väpnad konflikt och är det land i Latinamerika där MR-situationen är en av de mest allvarliga. Dessutom är Colombia ett land där gränsen mellan civila och stridande näst intill helt har suddats ut.

Mot denna bakgrund vill jag fråga vice statsministern, tillika näringsministern:

Vad var statsrådets syfte med det inbokade mötet med vicepresident Santos?

Har statsrådet tagit initiativ till förhandlingar om eventuell krigsmaterielexport till Colombia, och pågår sådana förhandlingar?