Etanolen som fordonsbränsle

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 23 mars 2012

Interpellation: Etanolen som fordonsbränsle

Interpellation 2011/12:263 av Löfstrand, Johan (S)

den 22 februari

Interpellation

2011/12:263 Etanolen som fordonsbränsle

av Johan Löfstrand (S)

till miljöminister Lena Ek (C)

Just nu kommer Sverige längre och längre från riksdagens beslut att fordonsflottan ska vara oberoende av fossila bränslen 2030. Antalet nya bilar drivna av förnybara bränslen som säljs minskar dramatiskt. Mellan 2007 och 2009 var två av tre miljöbilar drivna av förnybara drivmedel. Men några kraftfulla politiska signaler från regeringen, som går tvärtemot riksdagsbeslutet, har tvärvänt utvecklingen. Nu är 80 procent av de miljöbilar som säljs drivna av fossila bränslen. Och det sker i en tid då Sverige fått allvarlig kritik från EU om att vår luftkvalitet i städerna är för dålig. De många dieselbilarna bidrar till ökade halter av partiklar och kväveoxider. Och utsläppen av fossil koldioxid ökar.

Jag ser två viktiga politiska signaler som påverkar marknaden: dels att reduktionen av förmånsvärdet för en etanolbil försvinner och dels osäkerheten kring om skattelättnaden för etanol ska vara kvar. Situationen är känslig. Sverige var ett föregångsland för E85. De svenska biltillverkarna bidrog. Det har gjorts stora investeringar i etanoltillverkning i Sverige och Finland. Många mackägare har investerat i pumpar. Framtiden för E85 hänger nu på en skör tråd.

Vilka politiska styrmedel avser miljöministern att ta initiativ till för att rädda etanolen som fordonsbränsle?