Etablering av kiropraktorutbildning i Sverige

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 24 april 2007

Interpellation: Etablering av kiropraktorutbildning i Sverige

Interpellation 2006/07:460 av Zander, Solveig (c)

den 30 mars

Interpellation

2006/07:460 Etablering av kiropraktorutbildning i Sverige

av Solveig Zander (c)

till utbildningsminister Lars Leijonborg (fp)

Symtom från nerv‑, muskel- och skelettsystemet är det som den svenska befolkningen oftast klagar över. Det är också den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro och förtidspension. Patienter med dessa besvär står för ca 20 procent av besöken hos allmänpraktiserande läkare.

Mot denna bakgrund har man i flera länder utarbetat tvärvetenskapliga riktlinjer för hantering av ryggbesvär. Man har samtidigt betonat betydelsen av en grundlig undersökning av ryggpatienter på ett tidigt stadium. Kiropraktorer är väl kvalificerade att sköta bägge dessa aspekter.

Enligt Högskoleverket (2004) uppfyller inte den svenska kiropraktorutbildningen de krav som högskolor med statligt huvudmannaskap ställer. Enligt Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR), de kiropraktorer som har erhållit utbildning utomlands och har en internationellt godkänd akademisk examen, kan man med enkla medel skapa en svensk kiropraktorutbildning som uppfyller alla de krav Högskoleverket ställer.

Alla kunskaper som olika yrkeskategorier besitter är viktiga för att medverka till att sjukskrivningstalet minskar och fler kommer i arbete.

Min fråga till utbildningsministern är:

Vad avser utbildningsministern att göra för att vi ska få en godkänd högskoleutbildning för kiropraktorer?