Estetiska injektionsbehandlingar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 16 december 2021

Interpellation: Estetiska injektionsbehandlingar

Interpellation 2021/22:158 av Sofia Nilsson (C)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2021/22:158 Estetiska injektionsbehandlingar

av Sofia Nilsson (C)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Enligt en ny lag om kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar, som trädde i kraft den 1 juli i år kan numera enbart läkare, tandläkare och sjuksköterskor utföra estetiska injektionsbehandlingar. Fram till dess har det varit oreglerat vilka yrkesgrupper som har rätt att utföra dessa behandlingar.

Ur ett patientperspektiv är det väldigt viktigt att en reglering av skönhetsbranschen äntligen kommit på plats. Men det är också en viktig lag för alla de seriösa utförare som faktiskt fått en lag att luta sig mot.

Även om det är positivt att vi nu reglerat branschen, satt patientsäkerheten i första rummet och styrt upp vilka legitimationsyrken som får utföra estetiska injektioner är det viktigt att vi inte i onödan begränsar näringsfriheten. En legitimationsgrupp som tyvärr har fallit mellan stolarna är legitimerade tandhygienister.

Många tandhygienister har investerat stora belopp i sina verksamheter och bedrev fram tills den nya lagen trädde i kraft sina kliniker med stor framgång – kliniker som de nu tvingats stänga. De flesta av de som berörs är kvinnliga egenföretagare som drivit seriösa kliniker i många år.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

Kommer ministern att verka för en förändring av lagstiftningen så att legitimerade tandhygienister ska få utföra vissa estetiska injektionsbehandlingar i ansiktet?​