ESS till Lund

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 23 januari 2007

Interpellation: ESS till Lund

Interpellation 2006/07:177 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 20 december

Interpellation

2006/07:177 ESS till Lund

av Lars-Ivar Ericson (c)

till utbildningsminister Lars Leijonborg (fp)

Neutronforskning är ett aktuellt och viktigt forskningsområde. Nu diskuteras i Europa var någonstans det ska byggas en ny gemensam neutronforskningsanläggning: European Spallation Source (ESS). Den svenska regeringen uppmanas i en utredning att erbjuda lokalisering av forskningsanläggningen till Sverige. Första steget i detta är att avge en intresseförklaring om att erbjuda ett svenskt värdskap. Lund – en stad med forskningstraditioner och med lämplig mark för byggnaderna – borde vara en utmärkt plats för ESS. Att Lund ligger i den expansiva Öresundsregionen med god infrastruktur, såväl administrativ som fysisk, stöder lokaliseringsplanerna. Näringsliv, akademi och andra offentliga intressenter stöder förslaget och efterlyser att regeringen agerar i ärendet.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till ministern:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att ESS ska lokaliseras till Lund?