ersättningsjobb till Värmland

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: ersättningsjobb till Värmland

Interpellation 2004/05:35 av Engström, Marie (c)

den 24 september

Interpellation 2004/05:35

av Marie Engström (c) till statsrådet Ulrica Messing om ersättningsjobb till Värmland

I den av regeringen framlagda försvarspropositionen föreslås att Artilleriregementet A 9 i Kristinehamn läggs ned och artilleriutbildningen flyttas till Boden. Dessutom föreslås att Försvarsmaktens sjukvårdscentrum utanför Karlstad flyttas till Göteborg.

Dessa förslag innebär en rejäl minskning av antalet arbetstillfällen i ett län som redan i dag har en lägre sysselsättningsgrad än riket i övrigt.

I Kristinehamn skulle 550 personer direkt beröras av nedläggningen. Därtill kommer andra arbetstillfällen som mer eller mindre direkt är kopplade till att det finns ett artilleriregemente i kommunen. Dessutom påverkas det kluster som utvecklats mellan garnisonen och olika delar av näringslivet i området. Färre arbetstillfällen kommer dessutom att innebära minskade skatteintäker för kommunen.

Statsrådet har vid flera tillfällen sagt att åtgärder för att skapa sysselsättning ska vidtas för de orter som drabbas av nedläggning i och med försvarsbeslutet.

Med anledning av detta vill jag fråga Ulrica Messing:

Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att skapa ersättningsjobb i Värmland?