Ersättning till markägare

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 5 september 2019

Interpellation: Ersättning till markägare

Interpellation 2018/19:303 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2018/19:303 Ersättning till markägare

av Edward Riedl (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Är det rimligt att staten stjäl mark av enskilda medborgare?

Självklart ska staten ha rätt att ta privat mark i anspråk för att bygga vägar m.m. I Umeå planerar Trafikverket att ta privat mark i anspråk för att bygga klart Västra länken och ersätta markägarna med 50 000 kronor per hektar för mark som är värd 250 000 kronor per hektar.

Jag vill därför fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Avser ministern och regeringen mot den här bakgrunden att se över hur skälig ersättning bestäms när staten tar mark i anspråk för infrastrukturprojekt och kommer regeringen att avsätta medel i statens budet för att högre ersättning ska kunna lämnas till markägare?