Ersättning till funktionshindrade

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 22 oktober 2013

Interpellation: Ersättning till funktionshindrade

den 24 september

Interpellation

2013/14:15 Ersättning till funktionshindrade

av Tomas Eneroth (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Personer som deltar i så kallad daglig verksamhet uppbär i många kommuner habiliteringsersättning. Det är en ersättning som oftast kompletterar sjuk- och aktivitetsersättning och som i många kommuner ligger på mellan 20 och 40 kronor om dagen. Beloppen varierar mellan kommunerna och det är heller inte alla kommuner som erbjuder någon ersättning. För många av de funktionshindrade som deltar i daglig verksamhet är habiliteringsersättningen viktig, dels för att den utgör ett ekonomiskt tillskott till en grupp som oftast har en mycket begränsad ekonomi, dels för att den i någon mening är en ersättning för utförd arbetsinsats. Dess värre ligger ersättningen oftast på en nivå som understiger kostnader till och från arbetet. Av det skälet har flera funktionshindrade som nu deltar i daglig verksamhet efterfrågat statliga riktlinjer för habiliteringsersättningen.

Jag har mot den bakgrunden följande fråga till socialministern.

Avser socialministern att ta några initiativ i frågan om habiliteringsersättning?