Erfarenheterna av EU-insatser vid finansiella kriser

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Erfarenheterna av EU-insatser vid finansiella kriser

Interpellation 2009/10:400 av Ringholm, Bosse (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:400 Erfarenheterna av EU-insatser vid finansiella kriser

av Bosse Ringholm (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Den så kallade tillväxt- och stabilitetspakten inom EU har till syfte att förhindra att medlemsländer missköter sin ekonomi och inte minst på ett sådant sätt att andra medlemsstater kan komma att drabbas. Tyvärr har alltför många EU-stater regelmässigt och långvarigt nonchalerat de krav som tillväxt- och stabilitetspakten förutsätts uppfylla.

De senaste årens kriser har förvärrats genom sena och otillräckliga insatser inom EU. Därtill kommer att både nuvarande regelverk tillsammans med bristande politisk vilja inom EU-kretsen inte ens haft ambitionen att möta de ständiga finansiella kriser som dagens globala marknadsekonomi har producerat.

Marknaden har föst politiken och politikerna framför sig i kris efter kris. Och politikerna i vare sig EU eller andra sammanhang har haft någon verkningsfull strategi.

Jag vill därför fråga finansministern:

Vilka slutsatser drar finansministern angående behovet av att utarbeta en EU-strategi mot framtida finansiella kriser?

Vilka initiativ avser finansministern att ta för att lyfta frågan om en sådan EU-strategi?

Kan finansministern redovisa sin och regeringens bedömning av vad en sådan EU-strategi bör innehålla?

Kan finansministern redovisa vilka övriga initiativ som bör tas för att en sådan EU-strategi ska kunna samordnas med andra internationella ekonomiska organisationers arbete?