Entreprenörskap i skolan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 8 juni 2009

Interpellation: Entreprenörskap i skolan

Interpellation 2008/09:528 av Lindgren, Sylvia (s)

den 14 maj

Interpellation

2008/09:528 Entreprenörskap i skolan

av Sylvia Lindgren (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Regeringen pratar och skriver gärna och mycket om entreprenörskap i skolan, men när det kommer till handling gör man ingenting. Tvärtom motarbetas närmast organisationer som Snilleblixtarna i Sverige. Alla regeringens vackra ord om entreprenörskap i skolan har kommit på skam.

Nuteks nationella entreprenörsprogram initierades av den socialdemokratiska regeringen. Hösten 2007 uttalade den borgerliga regeringen att det nationella entreprenörsprogrammet skulle följas upp med en nationell strategi för entreprenörskap i skolan. Den utlovades komma i budgetpropositionen för 2008. Men det blev varken strategi eller pengar. Nu sköt man strategin framför sig till vårpropositionen. Men inte heller där blev det något.

Man frågar sig då – vad gör regeringen för entreprenörskapet? I en artikel i SvD i september 2008 utlovade ministrarna Olofsson, Björklund och Leijonborg en rad satsningar på entreprenörskap i skolan. Men det stannade vid en artikel. Folkpartiet har därutöver presenterat ett eget program om entreprenörskap där man uttalat sitt stöd till Snilleblixtarna. Men även det blev bara en pappersprodukt. Och när ministrarna blir uppvaktade av undrande organisationer skyller Näringsdepartementet och Utbildningsdepartementet på varandra.

Mina frågor till näringsministern är

1. Kommer ministern att ta några initiativ för att göra verklighet av den utlovade nationella strategin för entreprenörskap i skolorna?

2. Avser ministern att vidta några åtgärder för att i handling stödja entreprenörskap i skolan?

3. Avser ministern att ta några initiativ till att det ska finnas pengar att söka för organisationer som Snilleblixtarna?