Entreprenörskap i gymnasieskolan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 1 december 2009

Interpellation: Entreprenörskap i gymnasieskolan

Interpellation 2009/10:99 av Astudillo, Luciano (s)

den 11 november

Interpellation

2009/10:99 Entreprenörskap i gymnasieskolan

av Luciano Astudillo (s)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

När regeringen nyligen gav Skolverket ett uppdrag avseende examensmål och ämnesplaner framgick tydligt regeringens ambition om entreprenörskap och företagande i gymnasieskolan. Av Skolverkets första utkast av examensmål och ämnesplaner framgår att endast 11 av 18 program innehåller möjligheter för alla elever att välja en kurs i entreprenörskap och företagande. Och bara åtta av dessa har även följt upp detta i examensmålen.

Om entreprenörskap och företagande bara blir en kurs som sedan inte följs upp i examensmålen finns det risk för att huvudmannen inte väljer att erbjuda sina elever denna kurs. Det finns helt enkelt inte någon drivkraft för dem att erbjuda kursen eftersom vare sig entreprenörskap eller företagande omnämns i examensmålen för programmet.

Dessutom ser fortfarande ett flertal programmen på gymnasieutbildningen som en grund enbart för en anställning eller vidare studier. Alternativet eget företagande omnämns inte, vilket är oroande.

Det är viktigt att ambitionerna om ett ökat entreprenörskap i gymnasieskolan följs upp i de ämnesplaner och examensmål som Skolverket utformar. Därför bör entreprenörskap och företagande tydliggöras i målen för samtliga program i gymnasieskolan.

Min fråga till utbildningsministern är därför:

Vilka initiativ avser utbildningsministern att ta i syfte att entreprenörskap och företagande tydliggörs i examensmålen och ämnesplanerna för samtliga program i gymnasieskolan?