Energiforskning för jobben och klimatet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Energiforskning för jobben och klimatet

Interpellation 2011/12:302 av Johansson, Ann-Kristine (S)

den 23 mars

Interpellation

2011/12:302 Energiforskning för jobben och klimatet

av Ann-Kristine Johansson (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Vid ingången av 2012 minskade regeringen Energimyndighetens forskningsmedel med en halv miljard kronor. Det gjordes genom indragningar i myndighetens anslagssparande. Medlen var avsedda till vissa större demonstrationsprojekt som försenats av svårpåverkbara skäl som frågor om statsstödsregler. I praktiken medför den indragna halvmiljarden minskade möjligheter till planerade nysatsningar för forskning och innovation inom energiområdet.

Riksdagen har lagt fast klimat- och energipolitiken för de närmaste åren. Två viktiga mål är en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030 samt 50 procent förnybar energi av den totala energianvändningen till år 2020. Målen förpliktar och Sverige behöver därför stärka satsningen på tillämpad forskning och innovationer inom energiområdet inte minst för att klara de framtida utmaningar som smarta nät och mätare, energieffektivisering med mera.

Energisystemets utformning är en nyckelfråga för ett resurseffektivt samhälle. Utvecklingen ger möjligheter där Sverige kan gå före i utvecklingen av framtidens energisystem.

Tillämpad forskning ger ny kunskap, innovationer och företagande. Vi får fler akademiker som kan arbeta inom industri, akademi och andra samhällssektorer. Forskningen kan dessutom befrukta grundutbildningen. Det är viktigt att locka ungdomar till studier inom energiområdet. Det behövs inte minst i ljuset av de stora pensionsavgångarna inom energiföretag och andra organisationer.

Min fråga till statsrådet är följande:

Hur avser statsrådet att undvika att den indragna halvmiljarden sätter stopp för viktiga nysatsningar för forskning och innovationer inom energiområdet?