En välfungerande flygplats i Dalarna

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 12 januari 2021

Interpellation: En välfungerande flygplats i Dalarna

Interpellation 2020/21:242 av Malin Höglund (M)

Interpellation 2020/21:242 En välfungerande flygplats i Dalarna

av Malin Höglund (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Dalarna och Mora är beroende av en väl fungerande flygplats. Mora flygplats är viktig för näringslivet, besöksnäringen och invånarna runt Mora men också ur ett beredskapsperspektiv. En flygplats gör bland annat att kommunerna kan knyta till sig viktig kompetens som annars saknas, och denna kan arbetspendla. Inte minst är detta viktigt för en ort som Mora där en stor del av näringslivet består av besöks- och turistnäring och där flygplatsen utgör en hubb för företag inom bland annat kulturella upplevelser, övernattningar (hotellverksamhet), mat och dryck (restaurangverksamhet) och evenemang som bland annat Vasaloppet.

När flygbolag går i konkurs eller slutar trafikera orter blir det förödande för både näringslivet, besöksnäringen och invånarna.

För att hela Sverige ska leva behövs mindre flygplatser.

Regeringen öppnade i och för sig för möjligheten att ett bolag som flyger från Sveg till Stockholm mellanlandar i Mora, dock utan ersättning. Det finns en EU-regel som säger att flygtrafik kan upphandlas om restiden med tåg överskrider tre timmar. Trafikverket anger i regelverket inte tre timmar, utan i Sverige säger myndigheten att minst fyra timmar ska gälla. Mora får därmed sämre kommunikationer än övriga Europa. Regeringen borde säkra flygförbindelsen Mora–Arlanda genom trafikplikt.

Trafikplikt på svenska flygplatser är grunden för att skapa tillgänglighet i områden med avsaknad av kommersiella förutsättningar för trafik. I Mora har politiken, företagen och invånarna hyst ett hopp om att rädda Mora flygplats genom ett förslag om en ny linje som skulle trafikera Sälen–Mora–Arlanda. I flera år har Mora uppvaktat regeringen om att ge Mora flygplats trafikplikt.

I en artikel i Mora Tidning den 10 november kan man läsa att Tomas Eneroth svarat på en frågeställning från Mora kommun om flyget. I svaret står att flygtrafiken minskat på grund av coronaviruset och att det inte är aktuellt att införa allmän trafikplikt på sträckan.

Tågtrafiken mellan Mora och Stockholm har under de senaste åren varit föremål för förseningar av olika anledningar. Det är inte många tåg som lyckats nå huvudstaden på mindre än fyra timmar.

Det pågår ett omställningsarbete för mer hållbara resor med elflygplan och hållbara bränslen. Flera globala koncerner har ett behov av att transportera spetskompetens.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

  1. Avser ministern att agera för att underlätta trafiksituationen för invånarna i norra Dalarna?
  2. Hur prioriterar ministern mellan att ställa om till mer hållbara resor och att avveckla transportslag?
  3. Kommer ministern att vidta åtgärder för att ge Mora flygplats trafikplikt? 
  4. Vilka åtgärder vidtar ministern i övrigt för att förbättra kommunikationerna mellan Mora och Stockholm?