En utvidgning av RUT-avdraget

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 18 maj 2022

Interpellation: En utvidgning av RUT-avdraget

Interpellation 2017/18:327 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellation 2017/18:327 En utvidgning av RUT-avdraget

av Christian Holm Barenfeld (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Sänkt skatt innebär fördelar för både arbetstagarna, arbetsgivarna och staten. När fler startar företag, anställer och jobbar så innebär det ökade skatteintäkter för staten. Finansministern är ju numera vida känd för sitt uttalande om Lafferkurvan, men faktum är ju att den pekar på det uppenbara, nämligen att för hög skatt påverkar folk att jobba mindre än om skatten vore lägre.

Under 2017 omsatte RUT-avdraget hela 10 miljarder kronor, och totalt har 30 000 nya arbetstillfällen skapats. Det är således tydligt att RUT-avdraget är en mycket lyckad jobbreform.

Att satsa på en utvidgning av RUT-avdraget är därför lika med att satsa på att fler ska få in en fot på arbetsmarknaden. Detta är extra viktigt nu när Sverige står inför stora utmaningar att klara integrationen av nyanlända med varierande grad av utbildningsnivå.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

Avser ministern att med anledning av det positiva resultatet utvidga RUT-avdraget och höja dess tak?