En utredning om förskolan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 11 december 2020

Interpellation: En utredning om förskolan

Interpellation 2020/21:195 av Kristina Axén Olin (M)

Interpellation 2020/21:195 En utredning om förskolan

av Kristina Axén Olin (M)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Över 520 000 barn går i dag i förskola. Den 1 juli 2019 började Lpfö 18, en ny reviderad läroplan för förskolan, att gälla. Läroplanen fastställer bland annat

  •  omsorg som en del av allt som sker på förskolan
  •  barns rättigheter
  •  förskollärares ansvar
  •  digital kompetens
  •  hållbar utveckling
  •  nationella minoriteters språk och kulturer
  •  rätt till teckenspråk
  •  kroppslig och personlig integritet
  •  jämställdhet
  •  stöd och stimulans utifrån barnets behov och förutsättningar.

Begreppet undervisning har förts in i förskolans reviderade läroplan. ”Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden. Förskollärare ska ansvara för det pedagogiska innehållet i undervisningen och för att det målinriktade arbetet främjar barns utveckling och lärande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt.”

För förskolan finns nu många krav och höga ambitioner. Nu har ytterligare en statlig utredning presenterat nya förslag kring språkutvecklingsuppdraget – många kloka förslag.

Samtidigt finns det i Sverige 263 förskolor som inte har någon förskollärare anställd. Likaså har mer än häften av alla anställda vid förskolorna ingen utbildning alls.

Moderaterna har därför föreslagit att det ska tillsättas en utredning som gör en bred översyn kring förskolans uppdrag, organisation, ledarskap, innehåll och kompetensbehov.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

Ser ministern något behov av och är beredd att tillsätta en utredning kring förskolan?